Barcelona Cultura

Refotografiar
Barcelona amb

Mark Klett

Carlos Pérez de Rozas

Carlos Pérez de Rozas

Madrid, 1883 - Barcelona, 1954. S'inicia treballant com a fotògraf oficial de l'Exposició Internacional cap al 1920. Desenvolupa una gran tasca fotoperiodística a Las Noticias i a La Vanguardia i col•labora també amb la «Crònica gràfica» de l'Arxiu Històric de la Ciutat. Fou el cap de la nissaga dels Pérez de Rozas, que arribà a tenir cinc fills dedicats alhora a la fotografia de premsa.

Josep Pons i Escrigas

Josep Pons i Escrigas

Fotògraf aficionat, participà i guanyà premis en diversos concursos, entre els quals el Concurs Artístic de la Barcelona Vella, el 1908. Participà també en l'«Exposició Postal per a fer l'Inventari Gràfic de Catalunya», organitzada pel Centre Excursionista de Catalunya el 1908.

Timoteu Colomines

Timoteu Colomines

Fotògraf aficionat i funcionari municipal que féu un seguiment de les obres d'enderrocament del barri de la Ribera per a la reforma de la Via Laietana entre el 1908 i el 1913.

Adolf Mas

Adolf Mas

Solsona, 1881 - Barcelona, 1936. Prolífic fotògraf des dels inicis del segle XX, molt lligat als àmbits artístics de la seva època i relacionat amb l'Institut d'Estudis Catalans. Creà l'Arxiu Mas, un important centre documental de peces artístiques que aplega també la seva vasta producció de fotografia documental.

Charles Clifford

Charles Clifford

Gal•les, 1819 - Madrid, 1863. Fotògraf britànic que s'establí a Espanya i efectuà nombroses vistes urbanístiques arreu, moltes de les quals per encàrrec de la Casa Reial espanyola. Fou fotògraf d'Isabel II, per a qui realitzà, entre altres, l'àlbum de la visita reial a Catalunya, les Illes Balears i Aragó el 1862.

Josep Domínguez Martí

Josep Domínguez Martí

Barcelona, 1878-1942. Treballà com a fotògraf d'obres públiques per a l'Ajuntament de Barcelona i acompanyà el president Macià en moltes de les seves activitats. Combinà la feina a les institucions amb tasques fotoperiodístiques. Tingué una presència destacada a la «Crònica gràfica» de l'Arxiu Històric de la Ciutat fins al 1932, quan en guanyà la plaça Carlos Pérez de Rozas.

Lucien Roisin Besnard

Lucien Roisin Besnard

París, 1884 - Barcelona, 1943. Conegut principalment com a editor de postals, probablement començà els seus treballs a la ciutat fotografiant la transformació de Montjuïc iniciada el 1815, i va col•laborar-hi fins al 1922. Fundà l'empresa La Casa de la Postal, situada a la Rambla de Santa Mònica, on comercialitzava un impressionant fons d'imatges de tot l'Estat espanyol.

Antoni Esplugas

Antoni Esplugas

Barcelona, 1852-1929. Comença a treballar com a retratista el 1876, realitza fotografies de la ciutat des de la seva primera època i crea un fons urbanístic que amplia amb viatges a altres províncies. En l'àmbit del retrat, va crear un gran arxiu de retrats d'actors, actrius i artistes diversos.