Barcelona Cultura
Vista general de la pl. de Catalunya, c. 1930. AFB. Sagarra i Torrents
Dia de pluja, 1987. AFB. Colita
Av. Portal de l'Àngel, 1904. AFB. L. Girau Iglesias
Vista de la plaça Catalunya en un dia de pluja, c. 1932. AFB. Rossend Vilalta
Nevada al Tibidabo, 11 de gener de 1960. AFB. Pérez de Rozas
Plaça Catalunya nevada, 12 de febrer de 1932. AFB. Autors: Josep Sagarra i Lluís Torrents
Nevada al Tibidabo, febrer de 1931. AFB. Josep Maria Sagarra
Rambla, 1962. AFB. Rafael Palacio

Refotografiar Barcelona amb Mark Klett

AFB. Mark Klett, 2011
02/02/2012 - 19/05/2012

Exposició sobre la refotografia, gènere que consisteix a tornar a fotografiar des del mateix punt una escena prèviament enregistrada, que ens mostra les fotografies panoràmiques que el fotògraf nortamericà Mark Klett ha fet des de Montjuïc per encàrrec de l'Arxiu Fotogràfic. També es mostren les fotografies antigues i gravats que s'han utilitzat per a fer-les. Per altra part, es presenten els treballs dels participants en el taller de refotografia que va impartir Mark Klett durant la seva estada a la ciutat el novembre de 2010: John Frederick Anderson, Pedro Arroyo, Isabel Codina de Pedro, Marta García Hoyos, Isidre Santacreu, Javier Sardà, Manuel Serra i Laura Viñals.

See video

Com arribar

Plaça de Pons i Clerch, 2, 2a. planta, 08003, Barcelona

93 256 34 20

arxiufotografic@bcn.cat

www.bcn.cat/arxiufotografic