Barcelona Cultura
Via Catalana, 11 setembre de 2013. AFB. R. Palacio
Públic davant monument Rafel Casanova, 11 set 1931. AFB. J.M.Sagarra i P. Ll. Torrents
Vista general de la pl. de Catalunya, c. 1930. AFB. Sagarra i Torrents
AFB. J. Sintes