Barcelona Cultura
Dijous gras, Pedralbes, c. 1900. AFB. J. Anglada (atribuït)
Plaça de Vallvidrera, c. 1900. AFB. J. Anglada (atribuït)
Plaça del Doctor Andreu, c. 1905. AFB. J. Anglada (atribuït)
La Rambla, c. 1931. AFB. J.Gaspar, J.M.Sagarra i P.Ll. Torrents
La Rambla, 1931. AFB. J.Brangulí
Parada de flors a la Rambla, c.1933. AFB. Pérez de Rozas
Mercat de la Flor, 1992. AFB. V. Zambrano
La Rambla, c. 1915. AFB. A. Toldrà Viazo
Festa de cotxes guarnits amb flors, 1917. AFB. F. Ballell