Barcelona Cultura
Plaça de les Glòries Catalanes. 2014 AFB. Darius Koehli