Barcelona Cultura
Via Catalana, 11 septiembre de 2013. AFB. R. Palacio
Público ante monumento Rafel Casanova, 11 set 1931. AFB. J.M.Sagarra i P. Ll. Torrents
Vista general de la pl. de Cataluña, c. 1930. AFB. Sagarra i Torrents
AFB. J. Sintes